Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/3/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức 03 Hội nghị bao gồm: Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị phổ biến  một số nội dung, quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và quán triệt tại hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Đình Quế nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vấn đề đặt ra và trách nhiệm to lớn của Cấp ủy Đảng bộ hiện nay là khẩn trương triển khai quán triệt, tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên học tập nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực các nội dung Nghị quyết. Cùng với đó, Bí thư Đảng bộ cũng lưu ý: Các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khi nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX cần gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở; liên hệ với trách nhiệm của ngành Tư pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX. Trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, cần chú nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp tỉnh.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe quán triệt các chuyên đề, cụ thể:  Triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và phổ biến một số nội dung, quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị phổ biến một số nội dung, quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Bế mạc hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy khẳng định: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở đã tổ chức 03 Hội nghị này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung, quy định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

Sau Hội nghị, với tinh thân, trách nhiệm của mình, các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp sẽ tiếp tục lan toả sâu rộng những nội dung cơ bản, tư tưởng chỉ đạo để có hành động cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên nói riêng, tạo quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết mang lại hiệu quả thiết thực, đ/c Bí thư Đảng ủy cũng đã quán triệt yêu cầu một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới của ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên để góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành Tư pháp, nhất là trong tình hình mới./.

Nguyễn Hòa(PBGDPL)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 255.419
   Online: 31