Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

- Họ và tên : Thiều Tất Phúc
- Chức vụ : Phó giám đốc Sở Tư pháp
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ luật
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 02153.838.236
- Email : phuctt.stp@dienbien.gov.vn


 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.017
Online: 53