Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch 2141/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Đoàn Kiểm tra), từ ngày 14-30/9/2020 Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tại 18 cơ quan, đơn vị, bao gồm: Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở xây dựng, Sở Y tế, Cục Quản lý thị trường; cấp huyện: Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an huyện Nậm Pồ, Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 6, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Nậm Pồ; UBND các phường Mường Thanh, Nam Thanh, Tân Thanh thuộc thành phố Điện Biên Phủ; UBND các xã Si Pa Phìn, Nà Hỳ thuộc huyện Nậm Pồ.

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như: việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; việc  đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật; việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành. Tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe đại diện đơn vị báo cáo kết quả tình hình thi hành pháp luật trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, cùng các đơn vị trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luậtvề bảo vệ môi trường.

Qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy công tác thi hành pháp luật và thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành được các đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đã chú trọng đến các hoạt động ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật. Công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử phạt của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt đầy đủ, khoa học. Qua kiểm tra đã phát hiện một số sai sót và yêu cầu các đơn vi được kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Thông qua đợt kiểm tra đã góp phần đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương; tổng hợp ý kiến về những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng như những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn của các văn bản pháp luật để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời, nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, biện pháp tổ chức thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật./.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 2.431.385
    Online: 76