Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2020, tại thành phố Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 và lấy ý kiến sửa đổi một số thông tư trợ giúp pháp lý.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Cù Thu Anh – Cục trưởng Cục TGPL, tham dự Hội nghị có đại diện các Lãnh đạo Trung tâm TGPL, Trợ giúp viên pháp lý và các chuyên viên thuộc 17 tỉnh/thành phố thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kế hoạch – Tài chính).
Hội nghị đã nghe 10 lượt tham luận và ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu để đánh giá kết quả TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 và nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả TGPL cho người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030.

Đồng thời, thông qua 02 tham luận và 18 lượt đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận, Hội nghị đã nắm bắt được những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai và đưa ra định hướng sửa đổi một số Thông tư về TGPL, bao gồm: Thông tư số 18/2013/TT-BTP và Thông tư số 05/2017/TT-BTP quy định về hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL; Thông tư số 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL; Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ngày 23/6/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ TGPL và quản lý chất lượng vụ việc TGPL.

tgpl.moj.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.595
   Online: 80