Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 2/1, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp (CCTP), năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình công tác của Ban chỉ đạo CCTP tỉnh năm 2018. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ làm công tác pháp chế trên địa bàn nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản Luật mới ban hành cùng các văn bản hướng dẫn thi hành để vận dụng đầy đủ, đúng đắn những quy định của pháp luật liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao. Ngày 16/6/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1654/KH-UBND Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017. Theo đó, dự kiến năm 2017 UBND tỉnh sẽ tổ chức 03 hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật cho các đối tượng gồm đại diện lãnh đạo các Sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh; Phóng viên Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các đối tượng khác có liên quan.

Về nội dung, hội nghị thứ nhất phổ biến các văn bản sau: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; Một số nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân dự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Hội nghị thứ hai phổ biến các văn bản: Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị thứ ba phổ biến các văn bản: Bộ luật hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng và nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng. Dự kiến mỗi Hội nghị phổ biến pháp luật được tổ chức trong 02 ngày, trong đó hội nghị thứ nhất dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2017; hội nghị thứ hai dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2017; hội nghị thứ ba dự kiến tổ chức vào giữa tháng 10 năm 2017.

Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ của các cơ quan trong việc tổ chức Hội nghị. Theo đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về công tác tổ chức hội nghị; biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề một số nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật tiếp cận thông tin năm 2016. Công an tỉnh biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tòa án nhân dân tỉnh biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Sở Thông tin và truyền thông biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Luật Báo chí (sửa đổi) năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Lao động - Thương binh và xã hội biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Nội vụ biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng và nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu và cử báo cáo viên phổ biến chuyên đề Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

                                                                          PBGDPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.563.728
   Online: 27