Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chi tiết thủ tục

THỦ TỤC Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 1.008904.000.00.00.H18
Quyết định công bố 1019/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện
Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi đăng ký hoạt động để ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.
Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 3.000.000
(Phí thẩm định đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam)
 
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500.000
(Phí thẩm định đối với thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài)
 
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 1 0  
3 - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 0 1  
Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định  
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp  
Kết quả thực hiện Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 54/2010/QH12 Luật 54/2010/QH12 2010-06-17  
2 124/2018/NĐ-CP Nghị định 124/2018/NĐ-CP 2018-09-19  
3 63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP 2011-07-28  
4 12/2012/TT-BTP Thông tư 12/2012/TT-BTP 2012-11-07  
5 222/2016/TT-BTC Thông tư 222/2016/TT-BTC 2016-11-10  
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.117
Online: 60