Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Quy định mới có liên quan đến Tư pháp có hiệu lực trong tháng 9/2020

Quy định mới có liên quan đến Tư pháp có hiệu lực trong tháng 9/2020

Tháng 9/2020, nhiều chính sách, pháp luật có hiệu lực thi hành; trong đó, có 02 Nghị định và 04 Thông tư của Bộ Tài chính quy định nội dung liên...

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 104.791
Online: 12
°