Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 02/11/2017, UBND Thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật và quán triệt, phổ biến nội dung một số văn bản luật mới ban hành

Tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phổ biến một số văn bản luật mới

 

Sáng ngày 02/11/2017, UBND Thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật  và quán triệt, phổ biến nội dung một số văn bản luật mới ban hành. Tới dự hội nghị có đ/c Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ và gần 200 đại biểu là đại diện: Thường trực Thành ủy, Thường trực  HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa, Văn phòng - Thống kế và tuyên truyền viên các xã, phường trên địa bàn.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đ/c Nguyễn Thị Oanh - Trưởng Phòng Tư pháp Thành phố Điện Biên Phủ phổ biến mục đích, ý nghĩa và tình hình triển khai Ngày Pháp luật, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn thành phố; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đây là những văn bản pháp luật mới có nhiều quy định mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực đối với công tác quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức, trang bị các kỹ năng cần thiết, kịp thời cập nhật, quán triệt phổ biến các văn bản Luật mới ban hành góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn; công chức, viên chức cấp xã và tuyên truyền viên ở cơ sở trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phòng PBGDPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 135.079
Online: 14