Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở 2017

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017, vừa qua, Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã; Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên tổ chức mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở năm 2017. Dự khai mạc có đồng chí Lò Thị Minh Phượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư thị ủy Mường Lay, đồng chí Chui Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Hà Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể liên quan; UBND các xã, phường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã và 70 Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 01 ngày, đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật đã được nghe các Báo cáo viên của thị xã, Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu 03 chuyên đề chính gồm: Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em 2016, Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết các văn bản hướng dẫn liên quan; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Qua đó, đã góp phần trang bị cho đội ngũ Tuyên truyền viên những kiến thức mới cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới để vận dụng vào thực tế tại địa bàn, cơ sở./.

                                                          ĐT - Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng
    Website link
   Statistic
   Thống kê: 138.758
   Online: 56