Văn bản mới ban hành  
Cơ quan ban hành :     
Loại văn bản :     
Tiêu đề :     
 
 
Số/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuDownload
1018/STP-PBGDPL 10/9/2018

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2018

Download
798/STP-PBGDPL 15/8/2018

V/v BTP ban hành Báo cáo 1 năm thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg.TTg ngày 22/5/2017  

Download
828/STP-VP 26/7/2018

Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.  

Download
773/STP-QLXLVPHC 13/7/2018

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB  

Download
767/STP-PBGDPL 13/7/2018

Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật

Download
08/2018/TT-BTP 20/6/2018

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Download
709-CV/BTGTU 27/6/2018

Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về luật An Ninh Mạng

Download
594/STP-LXLVPHC&TDTHPL 04/6/2018

Về việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

Download
596/STP-PBGDPL 04/6/2018

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018

Download
557/STP-VP 28/5/2018

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Download
556/STP-VP 28/5/2018

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Download
401/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 16/4/2017

 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của  Bộ Tư pháp

Download
404/STP-VP 16/4/2018

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 09/4/2018 của Bộ Tư pháp về ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018  

Download
Tài liệu Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 27/3/2018

Tài Liệu hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Download
Công văn số 237/STP-PBGDPL 13/3/2018

Công văn gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2018

Download
13/CT-UBND 08/12/2017

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
16/STP-KSTT 08/01/2017

Công văn rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Download
1482/STP-PBGDPL 11/12/2017

Đề cương phổ biến giáo dục phổ biến pháp luật quý IV/2017

Download
1354/STP-VP

Công văn hướng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 

Download
1390/STP-VP 17/11/2017

Công văn triển khai đánh giá, phân loại; kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Download
148/GM-UBND 13/11/2017

Giấy mời số: 148/GM-UBND V/v Dự Hội nghị Phổ biến pháp luật lần thứ 3 năm 2017

Download
1330/KH-STP 03/11/2017

Kế hoạch V/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Download
1311/STP-VP

Công văn về việc Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2017; đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Download
1334/STP-VP 03/11/2017

 Công văn V/v Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(các phòng, đơn vị thuộc Sở)

Download
1332/STP-VP 03/11/2017

Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 (UBND cấp huyện)

Download
1274/TB-STP 30/10/2017

V/v Kết luận tại Hội nghị giao ban công tác Tư pháp tháng 10/2017.

Download
1242/KH-STP 19/10/2017

V/v Tuyên truyền pháp luật tại xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng

Download
1239/KH-STP 19/10/2017

V/v ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2018

Download
1224/STP-PBGDPL 17/10/2017

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định kiện toàn và quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Điện Biên

Download
1207/STP-XDKTVB 13/10/2017

Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download
1203/BC-STP 13/10/2017

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Download
1181/TTr-STP 10/10/2017

V/v ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1179/STP-PBGDPL 10/10/2017

Công văn V/v gửi tin, bài, hình ảnh đăng tải trên Bản tin Tư pháp Điện Biên số 04/2017

Download
1178/KH-STP 10/10/2017

Kế hoạch Xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên số 4/2017

Download
1173/KTĐNC-STP 09/10/2017

Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối nội chính năm 2017

Download
1163/QĐ-STP 05/10/2017

Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên

Download
339/QĐ-STP 17/4/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Download
1135/TB-ĐKT 26/9/2017

Thông báo về việc kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước năm 2017.

Download
1136/ĐKT 26/9/2017

V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước tỉnh Điện Biên.

Download
1129/ĐL-KNC 23/9/2017

Điều lệ giải Cầu lông  Khối thi đua nội chính tỉnh Điện Biên năm 2017.

 

Download
1234