Văn bản mới ban hành  
Cơ quan ban hành :     
Loại văn bản :     
Tiêu đề :     
 
 
Số/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuDownload
13/CT-UBND 08/12/2017

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
16/STP-KSTT 08/01/2017

Công văn rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Download
1482/STP-PBGDPL 11/12/2017

Đề cương phổ biến giáo dục phổ biến pháp luật quý IV/2017

Download
1354/STP-VP

Công văn hướng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 

Download
1390/STP-VP 17/11/2017

Công văn triển khai đánh giá, phân loại; kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Download
148/GM-UBND 13/11/2017

Giấy mời số: 148/GM-UBND V/v Dự Hội nghị Phổ biến pháp luật lần thứ 3 năm 2017

Download
1330/KH-STP 03/11/2017

Kế hoạch V/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018

Download
1311/STP-VP

Công văn về việc Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng năm 2017; đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Download
1334/STP-VP 03/11/2017

 Công văn V/v Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

(các phòng, đơn vị thuộc Sở)

Download
1332/STP-VP 03/11/2017

Công văn V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 (UBND cấp huyện)

Download
1274/TB-STP 30/10/2017

V/v Kết luận tại Hội nghị giao ban công tác Tư pháp tháng 10/2017.

Download
1242/KH-STP 19/10/2017

V/v Tuyên truyền pháp luật tại xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng

Download
1239/KH-STP 19/10/2017

V/v ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan năm 2018

Download
1224/STP-PBGDPL 17/10/2017

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định kiện toàn và quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Điện Biên

Download
1207/STP-XDKTVB 13/10/2017

Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download
1203/BC-STP 13/10/2017

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Download
1181/TTr-STP 10/10/2017

V/v ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1179/STP-PBGDPL 10/10/2017

Công văn V/v gửi tin, bài, hình ảnh đăng tải trên Bản tin Tư pháp Điện Biên số 04/2017

Download
1178/KH-STP 10/10/2017

Kế hoạch Xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên số 4/2017

Download
1173/KTĐNC-STP 09/10/2017

Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối nội chính năm 2017

Download
1163/QĐ-STP 05/10/2017

Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên

Download
339/QĐ-STP 17/4/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Download
1135/TB-ĐKT 26/9/2017

Thông báo về việc kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước năm 2017.

Download
1136/ĐKT 26/9/2017

V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước tỉnh Điện Biên.

Download
1129/ĐL-KNC 23/9/2017

Điều lệ giải Cầu lông  Khối thi đua nội chính tỉnh Điện Biên năm 2017.

 

Download
1068/BC-STP 14/9/2017

Báo cáo  kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị  về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Download
1110/STP-PBGDPL 20/9/2017

V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Download
1084/QĐ-STP 18/9/2017

Quyết định V/v Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm, Quy chế quy định chẩm điểm và xếp hạng thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã 

Download
126/GM-UBND 26/9/2017

Giấy mời dự Hội nghị Phổ biến pháp luật lần thứ hai năm 2017

Download
1077/QĐ-STP 15/9/2017

Quyết định V/v kiện toàn Tổ công tác giúp xã Mường Đăng, xã Ngối Cáy huyện Mường ẳng tỉnh Điện Biên.

Download
1090/STP-PBGDPL 18/9/2017

Công văn V/v gửi Đề cương PBGDPL quý III năm 2017

Download
1060/BC-STP 14/9/2017

Kế hoạch V/v Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

Download
1059/BC-STP 14/9/2017

Báo cáo V/v Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của THông tư số 19/2015/TT-BTP

Download
1051/KH-STP 13/9/2017

V/v Giúp dỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ĐB đến năm 2020 của Sở Tư pháp.

Download
1022/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 06/9/2017

Công văn V/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017.

Download
1020/BC-STP 05/9/2017

Báo cáo V/v Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Download
1010/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 01/9/2017

Công văn V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1006/STP-BTTP 01/9/2017

Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành và Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1002/STP-PBGDPL 01/9/2017

V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

Download
1021/STP-PBGDPL 06/9/2017

V/v gửi đề cương kiểm tra và xây dựng báo cáo tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017.

Download
1234