Văn bản mới ban hành  
Cơ quan ban hành :     
Loại văn bản :     
Tiêu đề :     
 
 
STTSố/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuDownload
1 1231/STP-VP 7/11/2019

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

Download
2 1178/STP-PBGDPL 24/10/2019

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019

Download
3 1111/STP-HCTP 10/10/2019

Quán triệt công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Download
4 1087/STP-VP 07/10/2019

 Hướng dẫn thực hiện tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019.  

Download
5 1014/STP-PBGDPL 20/9/2019

Đề cương quý III

Download
6 141- CV/ĐB 18/09/2019

Về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm " Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Công sản Việt Nam"  

Download
7 600/STP-QLXLVPHCTDTHPL

Tham gia ý kiến đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  

Download
8 587/STp-PBGDPL 5/6/2019

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2019

Download
9 520/STP-VP 21/5/2019

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp

Download
10 518/STP-VP 21/5/2019

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019

Download
11 445/STP-VP 04/5/2019

 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2019.

Download
12 355/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 9/4/2019

Về việc triển khai thực hiện công tác tham mưu xây dựng Hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019  

Download
13 354/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 9/4/2019

Về việc triển khai việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan  

Download
14 335/STP-VP 04/3/2019 Download
15 332/STP-PBGDPL 02/4/2019

tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Download
16 135/TB -STP 18/2/2019

Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý  

Download
17 90/STP-XD&KTVBQPPL 28/1/2019

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định công bố kết quả; các danh mục văn bản và tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018.

Download
18 1498/STP-PBGDPL 18/12/2018

Về viêcgửi Đặc san phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Download
19 1344/STP-HCTP 16/11/2018

Về việc đăng ký thông tin, triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

Download
20 1278/STP-VP 05/11/2018

Về việc báo cáo thống kê số liệu và báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

Download
21 1018/STP-PBGDPL 10/9/2018

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2018

Download
22 798/STP-PBGDPL 15/8/2018

V/v BTP ban hành Báo cáo 1 năm thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg.TTg ngày 22/5/2017  

Download
23 828/STP-VP 26/7/2018

Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.  

Download
24 773/STP-QLXLVPHC 13/7/2018

Về việc xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh ĐB  

Download
25 767/STP-PBGDPL 13/7/2018

Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật

Download
26 08/2018/TT-BTP 20/6/2018

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Download
27 709-CV/BTGTU 27/6/2018

Về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về luật An Ninh Mạng

Download
28 594/STP-LXLVPHC&TDTHPL 04/6/2018

Về việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

Download
29 596/STP-PBGDPL 04/6/2018

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2018

Download
30 557/STP-VP 28/5/2018

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Download
31 556/STP-VP 28/5/2018

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Download
32 401/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 16/4/2017

 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BTP ngày 18/12/2017 của  Bộ Tư pháp

Download
33 404/STP-VP 16/4/2018

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 09/4/2018 của Bộ Tư pháp về ban hành Bảng Tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018  

Download
34 Tài liệu Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 27/3/2018

Tài Liệu hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Download
35 Công văn số 237/STP-PBGDPL 13/3/2018

Công văn gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2018

Download
36 13/CT-UBND 08/12/2017

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
37 16/STP-KSTT 08/01/2017

Công văn rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Download
38 1482/STP-PBGDPL 11/12/2017

Đề cương phổ biến giáo dục phổ biến pháp luật quý IV/2017

Download
39 1354/STP-VP

Công văn hướng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

 

Download
40 1390/STP-VP 17/11/2017

Công văn triển khai đánh giá, phân loại; kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Download
12345