Tin nổi bật  
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 (16/01/2019)
Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 (13/04/2018)
Ngày 10/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 với gần 200 đại biểu tham dự.
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018 (18/01/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 6439/KH-BTP ngày 8/12/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, ngày 17/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai công tác Tư pháp năm 2018.
Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (05/01/2018)
Ngày 04/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 cho gần 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật