Tin nổi bật  
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly (15/11/2017)
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly đã tổ chức Hội đàm thường niên với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nhằm tiếp tục thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly - nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13/10/2013 tại tỉnh Điện Biên.
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên (13/11/2017)
Hưởng ứng Ngày pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, nhằm tuyên truyền phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường. Ngày 10/11/2017 tại tỉnh Điện Biên, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017”.
Điện Biên: Hội nghị tập huấn kỹ năng đánh giá tác động của chính sách và phổ biến pháp luật lần 2 năm 2017 (03/10/2017)
Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đánh giá tác động của chính sách và phổ biến pháp luật lần thứ 2 năm 2017. Dự hội nghị có đ/c Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đ/c Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về vấn đề xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;Chủ tịch HĐND, UBND, Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành tỉnh.
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình (29/09/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-KVTĐ ngày 10/8/2017 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngày 27/9/2007, đoàn kiểm tra số 2 của Khu vực do Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm: Đ/c Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, Đ/c Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và đại diện lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.