Hoạt động của Sở  
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên lần XV nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội điểm tại Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/DU ngày 14/10/2019 của Đảng Bộ Sở Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng chỉ đạo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 23/02/2020, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phiếu LLTP trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích
Ngày 14/8/2019 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 867/KH-STP về rà soát cấp Phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi các cơ quan, đoàn thể, UBND các cấp trên địa bàn và hướng dẫn cụ thể cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích từ đó nâng cao kết quả giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu trính công ích trên địa bàn tỉnh
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên họp đánh giá kết quả hoạt động 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị tập huấn pháp luật năm 2018 tại Sở Giao thông vận tải
"Để Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong toàn ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên”. Đó là lời phát biểu của ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên tại Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 được tổ chức vào sáng ngày 24/10/2018.
Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018
Ngày 10/4/2018, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2018 với gần 200 đại biểu tham dự.
Lễ Mở thầu gói thầu xây lắp và thiết bị công trình: Cải tạo, nâng cấp kho lý lịch tư pháp và các phòng làm việc Sở Tư Pháp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Chào mừng Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên vừa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, vừa qua, Chi đoàn TNCS Sở Tư pháp tổ chức lễ Trưởng thành đoàn và Chương trình tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017…
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức Lễ trưởng thành và chương trình tổng kết công tác đoàn năm 2017
Chào mừng Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên vừa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, vừa qua, Chi đoàn TNCS Sở Tư pháp tổ chức lễ Trưởng thành đoàn và Chương trình tổng kết hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017…
Thành lập Đảng Bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Đảng bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên vừa được thành lập trên cơ sở nâng cấp Chi bộ cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, gồm 6 chi bộ trực thuộc, Giám đốc Phạm Đình Quế được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy…
Hội nghị Tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
Ngày 04/12/2017, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 cho gần 300 đại biểu là đại diện Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu trong công tác xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Hội đàm thường niên giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly
Ngày 07 tháng 11 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly đã tổ chức Hội đàm thường niên với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nhằm tiếp tục thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Phông Sa Ly - nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13/10/2013 tại tỉnh Điện Biên.
Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trưởng năm 2017 tại tỉnh Điện Biên
Hưởng ứng Ngày pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, nhằm tuyên truyền phổ biến kịp thời, sâu rộng các định hướng, chính sách, quy định pháp luật mới về bảo vệ môi trường. Ngày 10/11/2017 tại tỉnh Điện Biên, Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017”.
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, được sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Sở, Chi đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở để nâng cao nhận thức pháp luật cho các đối tượng là học sinh, nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-KVTĐ ngày 10/8/2017 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngày 27/9/2007, đoàn kiểm tra số 2 của Khu vực do Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm: Đ/c Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, Đ/c Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và đại diện lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.
ĐIỆN BIÊN: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Tổng cục THADS làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-BTP ngày 21/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp tại tỉnh Điện Biên.
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Được sự chuẩn y của Đảng bộ dân chính đảng tỉnh, sáng ngày 06/9/2017, Chi bộ đảng Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Cường. Đồng chí Lê Quang Nhuận, Bí thư Chi bộ Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Sáng 07/9/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội thảo tham gia lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Dự hội thảo có các đ/c là đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Sở và công chức một số phòng thuộc Sở Tư pháp và các phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội thảo.
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức họp giao ban công tác tháng 8/2017 và Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2017)
Sáng ngày 23/8/2017, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 8 và tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Tư pháp Việt Nam. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp; dự cuộc họp và tọa đàm có các đồng chí phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức Sở Tư pháp.
123