Thông báo  
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 2.368,5 m².Tổng giá khởi điểm: 1.447.434.000 đồng
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (tháng 10/2017)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên ký hợp đồng.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 142/TB-TTĐG
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, diện tích khu đất đấu giá: 311,7 m2.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 5)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên Thông báo bán đấu giá tài sản lần 5
Thông báo bán đấu giá gỗ
Bán đấu giá Lô gỗ tròn có gỗ Chò ổi, Mít rừng, Sâng, Giổi, khối lượng 53,860m3; gỗ xẻ có gỗ Sâng, Giổi, Chò ổi, khối lượng: 40,021m3; (số gỗ trên thuộc nhóm III, IV, VI).
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện lỵ Pú Tửu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu đất OM21, OM34, OM35 thuộc trung tâm huyện Lỵ Pú Tửu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đợt 2 gồm 22 thửa đất, tổng diện tích: 7.119,2m2, Tổng giá khởi điểm: 8.491.170.000 đồng.
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Tư pháp
Sở Tư pháp tổ chức tuyển dụng 04 viên chức tại 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng hai thửa đất và tài sản trên đất tại số nhà 115B, tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Bán đấu giá Quyền sử dụng hai thửa đất và tài sản trên đất tại số nhà 115B, tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Chủ hộ là ông Dương Văn Bắc và bà Trịnh Thị Niệm. Thửa đất số 37 tờ bản đồ số 77; Diện tích 368 m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H04140/QSDĐ; ngày 22/03/2006 và Thửa đất số: 50 Tờ bản đồ số: 77; Diện tích: 120m2 (bản đồ 2010), số vào sổ giấy chứng nhận số CH22935 ngày 17/8/2012 (Thửa đất liền kề với thửa đất số 37, tờ bản đồ số 77). Toàn bộ công trình trên đất là nhà xây 3 tầng Khung cột BTCT, mái lợp ngói, nền lát gạch creamic, trần ốp gỗ, cửa gỗ, cửa kính. Tổng diện tích xây dựng khoảng 500m2. Nhà có gian hầm tường xây trụ, sàn rầm BTCT gồm 10 cột trụ có chiều dài 12m, chiều rộng 4,57m, chiều cao 2,7m.Tường rào xây gạch bổ trụ hoa sắt hộp. Nhà được hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2013. Giá khởi điểm : 3.700.979.331 đồng
Thông báo bán đấu giá trụ sở công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá trụ sở công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất (Đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm) quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và Quyền khai thác đá tại Mỏ Huổi Đích, xã Na Sang, huyện Mường Chà. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 12.900.000.000 đồng
Thông báo bán đấu giá gỗ
Bán đấu giá Lô gỗ tròn có gỗ Chò ổi, Mít rừng, Sâng, Giổi, khối lượng 53,860 m3; gỗ xẻ có gỗ Sâng, Giổi, Chò ổi, khối lượng: 40,021m3; (nhóm III, IV, VI); Giá khởi điểm: 338.204.282 đồng
123