Thông báo  
Thông báo tuyển dụng công chức Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Ngày 08/01/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 25/TB-STP về việc tuyển dụng công chức
Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức
Ngày 25/12/2019 Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp năm 2019
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất
Ngày 17/12/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 162/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Ngày 17/12/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 161/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá tài sản Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA,số loại: FOTUNER
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá đất tại bản Hón, thị trấn mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản : Máy Xúc, Ô tô
Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa
Thông báo tuyển dụng Viên chức Sở Tư pháp
Ngày 13/11/2019 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 1262/TB-STP Tuyển dụng viên chức
Thông báo lựa chọn Luật Sư
Ngày 01/10/2019 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên ban hành Thông báo số 88/TB-TGPL
Danh sách các tổ chức đấu giá sản/ Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
01 (một) thửa đất số 110, tờ bản đồ số 34, diện tích 96 m² tại Tổ dân phố 8, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
Ngày 26/6/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá của Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá
Thống báo đấu giá tài sản xe ôtô
Tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô con Biển kiểm soát: 27H-2125; Nhãn hiệu: ISUZU; Số loại: TROOPER; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 05; Số máy: 149345; Số khung: 27101159; Sản xuất năm: 2002; Nước sản xuất: Nhật Bản
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
12345