Thông báo  
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo đấu giá tài sản số: 87 /TB -TTDVĐGTS
Thông báo đấu giá tài sản số: 87 /TB -TTDVĐGTS
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Lô D gồm các thửa từ D1 đến D18 Tương ứng là các thửa đất số 71 đến số 88 thuộc bản đồ số 204 xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá tài sản gồm: Xe ô tô Toyota Fortuner; Xe máy Honda click;Xe máy Yamaha JupiterV
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đáu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản (Quyền sử dụng đất) do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ ký hợp đồng, cụ thể như sau:
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Căn cứ Thông tư số: 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư 08). Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL),
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Tài sản đấu giá: Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ khối lượng: 5,541 m3 và 01 chiếc búa. - Tổng giá khởi điểm: 64.881.900 đồng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 2.368,5 m².Tổng giá khởi điểm: 1.447.434.000 đồng
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ: 157a/TB-TTĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 156/TB-TTDVĐGTS
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (tháng 10/2017)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên ký hợp đồng.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 142/TB-TTĐG
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, diện tích khu đất đấu giá: 311,7 m2.
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
123