Thông báo  
Thông báo tuyển dụng công chức Sở Tư pháp
Ngày 11/6/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 695/TB-STP về việc tuyển dụng công chức
Thông báo bán đấu giá quyền sử đất
Ngày 10/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông báo số 89/TB -TTĐGTS
Niêm yết đấu giá tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nậm Pồ
Ngày 01/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện Niêm Yết đấu giá tài sản
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức
Ngày 12/5/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 476/TB-STP Kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp năm 2020
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng (vấn vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Ngày 04/5/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 433/TB-HĐXTVC Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng (vấn vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Bán đấu giá Cổ phần của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Ngày 23/4/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên ban hành Thông báo số 65/TB -TTDVĐGTS
Bán đấu giá tài sản nhà, đất của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên
Ngày 23/4/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên ban hành Thông báo số 64 /TB -TTDVĐGTS
Thông báo bán đấu giá tài sản xe ôtô
Ngày 07/4/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 52/TB -TTDVĐGTS thực hiện đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Điện Biên.
Thông báo bán đấu giá tài sản ôtô
Ngày 27/3/2020 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 46/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá tài sản xe ôtô của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Điện Biên.
Thông báo tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Ngày 26/3/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 280/TB-STP về việc tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất
Ngày 10/3/2020 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Điên Biên ban hành Thông báo số 27/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Tủa Chùa.
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Ngày 09/3/2020 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Điên Biên ban hành Thông báo số 25/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá tài sản xe oto của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Điện Biên.
Thông báo bán đấu Tài sản của người bị kết án tịch thu sung ngân sách Nhà nước
Ngày 02/3/2020 Trung tâm bán đấu giá tài sản ban hành thông báo số 22/TB -TTDVĐGTS thực hiện đấu giá tài sản Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ 00 phút, ngày 09/3/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên.
Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển công chức Sở Tư pháp năm 2020
Ngày 18/02/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 144/TB-STP kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển công chức
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức Sở Tư pháp
Ngày 11/02/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 111/TB-STP triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức Sở Tư pháp
Thông báo tuyển dụng công chức Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Ngày 08/01/2020 Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 25/TB-STP về việc tuyển dụng công chức
Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức
Ngày 25/12/2019 Sở Tư pháp ban hành Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp năm 2019
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất
Ngày 17/12/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 162/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Ngày 17/12/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 161/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá tài sản Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA,số loại: FOTUNER
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
12345