Thủ tục hành chính  
STTTên thủ tụcDownload
1 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Download
2 Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Download
3 Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Download
4 Thủ tục công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Download
5 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Download
6 Thủ tục Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Download
7 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Download
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình Download
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Download
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Download
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Download
12 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Download
13 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Download
14 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Download
15 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Download
16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Download
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Download
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp tỉnh) Download
19 Thủ tục trả lại tài sản (cấp tỉnh) Download
20 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Download
21 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp tỉnh) Download
22 Cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam Download
23 Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam Download
24 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Download
25 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam Download
26 Thông báo có quốc tịch nước ngoài Download
27 Xin thôi quốc tịch Việt Nam Download
28 Trở lại quốc tịch Việt Nam Download
29 Nhập quốc tịch Việt Nam Download
30 Thủ tục cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Download
31 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Download
32 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Download
33 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Download
34 Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Download
35 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Download
36 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Download
37 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Download
38 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên Download
39 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Download
40 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài Download
1234