Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 11/5/2023, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phân tích kết quả chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Điện Biên; Công bố kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Quốc Cường  - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh;  Chủ tịch UBND cấp huyện; đại diện lãnh đạo, công chức đầu mối các sở, ban, ngành tỉnh.

Đ/c Lê Thành Đô - PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CCHC trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2022

Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có đồng chí Bí thư huyện, thị, thành ủy chủ trì; đại diện thường trực HĐND;  trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; công chức đầu mối làm công tác CCHC và công chức trực tiếp tham mưu công tác CCHC.

Đồng Chí Lê Minh Hồng – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ công bố Quyết định số   791/QĐ-UBND ngày 10/05/2023 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, Sở Tư pháp đứng đầu trong 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Để đạt được thành quả đó là sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo Sở và sự đồng lòng, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức tại đơn vị trong năm công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh: CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng nền hành chính năng động, hiện đại, theo hướng phục vụ người dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố cần tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Tỉnh ủy về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phấn đấu năm 2023, chỉ số Par Index, Sipas nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng trong những năm tiếp theo; chỉ số PAPI phấn đấu nằm trong nhóm trung bình của cả nước. Xác định nhiệm vụ CCHC, cải thiện và nâng cao các chỉ số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách trong năm 2023 và những năm tiếp theo; sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng CCHC. Đẩy mạnh CCHC quyết liệt, đồng bộ, theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Trong đó cần phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Quế Anh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh công bố Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 28/03/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.638.611
   Online: 29