Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 25/6/2022, tại Hội trường Sở Tư pháp, Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ Sở lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở; đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể đảng viên và quần chúng của Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2022; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết nhiệm kỳ, đặc biệt công tác phát triển Đảng tăng 250% so với mục tiêu Nghị quyết, số vụ việc trợ giúp pháp lý tăng 23% so với nhiệm kỳ 2018 - 2020. Công tác trợ giúp pháp lý đã từng bước được khẳng định, tăng cả về số lượng và chất lượng.

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Đình Quế - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà chi bộ Trung tâm trợ giúp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Cấp ủy chi bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã thông qua phương án nhân sự và bầu 03 đồng chí vào cấp ủy chi bộ khóa mới nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Đỗ Xuân Toán tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội thông qua Nghị quyết và đồng lòng quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội III, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Ngay sau đại hội, Đảng bộ Sở đã họp rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức để triển khai Đại hội các chi bộ tiếp theo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 1.357.243
   Online: 71