Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/5/2021 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 38/TB -TTDVĐGTS Bán đấu giá Quyền sử dụng 15 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên Quyền sử dụng 15 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện BiênQuyền sử dụng 15 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên Quyền sử dụng 15 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà.

          Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở HĐND - UBND, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 15 thửa đất ở tại khu A thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

- Tổng giá khởi điểm (15 thửa đất, đợt 01): 5.399.385.600 đồng ( Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm chín mươi chín triệu ba trăm tám mươi năm nghìn sáu trăm đồng).

- Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cụ thể như sau:

Stt

Thửa đất

Loại đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Bước giá tối thiếu - Tối đa không hạn chế (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

1

4

ODT

104,30

332.049.480

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

66.000.000

200.000

2

10

ODT

108,30

344.783.880

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

68.000.000

200.000

3

11

ODT

109,10

347.330.760

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

69.000.000

200.000

4

12

ODT

108,40

345.102.240

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

69.000.000

200.000

5

13

ODT

119,60

380.758.560

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

76.000.000

200.000

6

14

ODT

117,40

373.754.640

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

74.000.000

200.000

7

15

ODT

112,20

357.199.920

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

71.000.000

200.000

8

17

ODT

111,10

353.697.960

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

70.000.000

200.000

9

18

ODT

110,60

352.106.160

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

70.000.000

200.000

10

19

ODT

109,60

348.922.560

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

69.000.000

200.000

11

20

ODT

109,00

347.012.400

30.000.000

– Tối đa không hạn chế

69.000.000

200.000

12

21

ODT

119,40

380.121.840

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

76.000.000

200.000

13

22

ODT

118,60

377.574.960

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

75.000.000

200.000

14

23

ODT

118,00

375.664.800

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

75.000.000

200.000

15

30

ODT

120,40

383.305.440

20.000.000

– Tối đa không hạn chế

76.000.000

200.000

 

Tổng

 

1.696,00

 

 

5.399.385.600

 

 

 

1.073.000.000

 

3.000.000

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/6/2021 đến 17 giờ ngày 03/6/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản: 8900211000065 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Điện Biên. Tên chủ tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phong bì đựng phiếu trả giá: Từ ngày 12/5/2021 đến 17 giờ ngày 01/6/2021 (trong ngày làm việc, giờ hành chính) tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/5/2021 đến ngày 01/6/2021 (khách hàng liên hệ trực tiếp với Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà để được hướng dẫn xem trực tiếp tài sản tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc khu A, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường UBND thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.; Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà. Trừ những hộ gia đình, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm quản lý đất đai huyện Mường Chà nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 hoặc 02153.843.568./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 288.639
   Online: 24