Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 12/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh; ban Nội chính Tỉnh ủy; các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ngành trong Khối Nội chính tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tổ chức bổ trợ tư pháp; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của UBND tỉnh; sự hướng dẫn chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các cấp, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh; tích cực, chủ động tham mưu cho Ủy ban hhaan dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất trong năm đều được triển khai kịp thời, có chất lượng.
Tổng số VBQPPL trên địa bàn tỉnh ban hành 49 văn bản quy phạm pháp luật (cấp tỉnh ban hành 37 văn bản; cấp huyện, cấp xã ban hành 12 văn bản); thực hiện thẩm định 40 dự thảo văn bản; tham gia ý kiến đối với 85 dự thảo văn bản. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có sự chuyển biến rõ rệt, được triển khai thực hiện rộng khắp, đồng bộ trên địa bàn; trong năm đã tổ chức 7.391 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 3.714 lượt người tham dự; phát hành 358.059 bản tài liệu PBGDPL. Các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.340 vụ việc (tăng 445 vụ so với năm 2019); trong đó, hòa giải thành 1.013 vụ, đạt gần 77,9% (tăng 344 vụ so với năm 2019).

Công tác quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời, đúng theo quy định pháp luật. Đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 02 trường hợp và 4.767 cặp kết hôn trong nước và đăng ký khai sinh trong nước 18.044  trường hợp; đăng ký khai tử có yêu tố nước ngoài cho 03 trường hợp và trong nước 2.462 trường hợp. Tiếp nhận 6.096 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong đó, tổng số phiếu LLTP đã cấp là 6.096, tổng số phiếu LLTP cấp đúng và trước hạn là 6.096 (tăng 1.820 phiếu so với năm 2019).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp hay, cũng như khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2020, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí  Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trọng tâm là 11 nhiệm vụ và 5 giải pháp chủ yếu đã được đề ra trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2021. Nhân dịp này, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua Ngành Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2020 cho 15 cá nhân và Giấy khen cho 18 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác năm 2020, công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 10 cá nhân, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 10 tập thể, danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 64 cá nhân. Đồng thời, Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2021./.

Vũ Thị Quyên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 255.356
   Online: 11