Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 19/2022/NĐ-CP 22/02/2022 Nghị định Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
02/2022/TT-BTP 08/02/2022 Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
10/2021/TT-BTP 10/12/2021 Thông tư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư
03/2021/TT-BTP 25/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
100/2019/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
21/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh điện biên
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Về sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2014
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
99/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về xếp loại, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
22/2020/NQ-HĐND 15/07/2020 Vv quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo quy định
82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.936
Online: 99