Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/2019/NĐ-CP 30/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
99/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
15/2020/NĐ-CP 03/02/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
91/2019/NĐ-CP 19/11/2019 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
88/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
80/2019/NĐ-CP 01/11/2019 Nghị định sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP
75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
46/2019/NĐ-CP 27/05/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
42/2019/NĐ-CP 16/05/2019 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.827
Online: 43