Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1260/STP-XDKTVB 19/08/2023 Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
836/STP-XDKTVB 15/06/2023 v/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2019-2023.
880/UBND-NC 31/03/2021 Công văn số 880/UBDN-NC ngày 31/3/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
1481/STP-XDKTVB 19/11/2020 Xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản QPPL năm 2020
18/QĐ-TTHĐND 11/11/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
15/QĐ-TTHĐND 15/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1042/QĐ-UBND 09/10/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lực chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên
14/QĐ-TTHĐND 07/10/2020 Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy chế bảo vệ bí mật của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
1186/QĐ-STP 01/10/2020 Về việc chấm dứt hợp đồng Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh
1187/QĐ-STP 01/10/2020 Về việc công nhận Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh
972/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh bổ sung trong quý IV năm 2020
2755/KH-UBND 21/09/2020 Triển khai, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL
1024/STP-XDKTVB 28/08/2020 Xây dựng văn bản QPPL và xử lý văn bản QPPL qua thực hiện kiểm tra, rà soát
936/STP-XDKTVB 12/08/2020 Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung trong Quý III/2020
876/STP-XDKTVB 31/07/2020 Rà soát số lượng cán bộ, công chức làm công tác xây dựng chính sách, thẩm định, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
642/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh bổ sung trong quý II năm 2020
63/2020/QH14 18/06/2020 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
11/QĐ-TTHĐND 17/06/2020 Về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020
669/STP-XDKTVB 12/06/2020 Phối hợp trong tự kiểm tra, xử lý Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
1695/UBND-NC 11/06/2020 Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoă văn bản QPPL
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.265
Online: 68