Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2802/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1190/QĐ-TTg 05/08/2020 Quyết định Phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030
768/QĐ-BTP 18/04/2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý
3205/KH-UBND 31/10/2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
1767/QĐ-BTP 27/10/2017 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp
13/CT-UBND 12/08/2017 Chỉ thị Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật TGPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên
4617/QCPH/BTP-LĐLSVN 28/12/2016 Quy chế Phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư
2289/QĐ-BTP 31/10/2016 Quyết định Ban hành kế hoạch triển khai Quyết định 32/2916/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, hôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình
749/QĐ-TTg 01/06/2015 Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2021 - 2030
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.944
Online: 103