Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
797/STP-VP 07/06/2022 rà soát, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2022
787/QĐ-STP 06/06/2022 Ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
704/STP-VP 26/05/2022 báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
601/STP-VP 10/05/2022 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2022
334/BC-STP 18/03/2022 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2022 của Sở Tư pháp
1463/STP-VP 06/11/2021 V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022 (bản chuẩn)
1158/STP-VP 10/09/2021 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2021-2022, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021-2022
295/BC-STP 17/03/2021 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021 của Sở Tư pháp
81/STP-VP 21/01/2021 v/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp
73/STP-VP 19/01/2021 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
01/BTP Bảng tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW đối với công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp năm 2020
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.947
Online: 103