Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1200/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ,kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập huấn viên năm 2021
1204/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị Phổ biến pháp luật năm 2021
Kế hoạch số 878/KH-STP 14/07/2021 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp quý III năm 2021
Công văn số 880/STP-PBGDPL 14/07/2021 Đề cương Phổ biên giáo dục pháp luật Quý III/2021
Công văn 867/STP-PBGDPL 13/07/2021 Về việc sao gửi văn bản thông báo Danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng đầu năm 2021
Công văn số 860/STP-PBGDPL 12/07/2021 Về việc tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021.
731/STP-PBGDPL 11/06/2021 Công văn số 731/STP-PBGDPL gửi báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án PBGDPL
400/STP-PBGDPL 08/04/2021 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luậtquý II/2021
190/STP-PBGDPL 22/02/2021 Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
161/STP-PBGDPL 09/02/2021 Đề cương tuyên truyền quý I/2020
1733/QĐ-STP 31/12/2020 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
1564/STP-PBGDPL 03/12/2020 Phối hợp khảo sát thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1348/STP-PBGDPL 28/10/2020 Đề cương Quý IV/2020
1707/QĐ-BTP 05/08/2020 Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" tại Bộ Tư pháp năm 2020 và 2021
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.454
Online: 27