Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1371/STP-PBGDPL 14/09/2022 Đề cương PBGDPL Quý III
871/STP-PBGDPL 16/06/2022 Về việc gửi đề cương PBGDPL Quý II/2020
421/STP-PBGDPL 07/04/2022 Tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022
327/STP-PBGDPL 17/03/2022 V/v rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
307/STP-PBGDPL 15/03/2022 Đề cương PBGDPL quý I/2022
52-HD/BTGTU 24/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
173/STP-PBGDPL 16/02/2022 Về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021
273/UBND-KTN 26/01/2022 tăng cường các biện pháp bố trí ổn định dân di cư tự do trước và sau Tết Nguyên đán năm 2022 và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do
76/KH-UBND 11/01/2022 Củng cố, kiện toàn và phát triển Thư viện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
70/UBND-KT 10/01/2022 Về việc phối hợp thực hiện Chương trình tuyên truyền "Điện Biên: Kiến tạo môi trường đầu tư phát triển kinh tế"
1331/STP-PBGDPL 14/10/2021 Đề cương Quý IV năm 2021
1200/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ,kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập huấn viên năm 2021
1204/GM-STP 17/09/2021 Tài liệu Hội nghị Phổ biến pháp luật năm 2021
Kế hoạch số 878/KH-STP 14/07/2021 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp quý III năm 2021
Công văn số 880/STP-PBGDPL 14/07/2021 Đề cương Phổ biên giáo dục pháp luật Quý III/2021
Công văn 867/STP-PBGDPL 13/07/2021 Về việc sao gửi văn bản thông báo Danh mục sách pháp luật phát hành 6 tháng đầu năm 2021
Công văn số 860/STP-PBGDPL 12/07/2021 Về việc tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021.
731/STP-PBGDPL 11/06/2021 Công văn số 731/STP-PBGDPL gửi báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án PBGDPL
400/STP-PBGDPL 08/04/2021 Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luậtquý II/2021
190/STP-PBGDPL 22/02/2021 Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020.
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.854
Online: 38