Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2019/TT-BTC 05/08/2019 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
137/2018/NĐ-CP 08/10/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
02/2015/TT-BTP 16/01/2015 Thông tư quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
123/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
85/2013/NĐ-CP 27/09/2013 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp
05/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
19/2011/TT-BTP 31/10/2011 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp
01/2010/TT-BTP 09/02/2010 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16/ 7/ 2008 của Chính phủ về Tư vấn pháp luật
77/2008/NĐ-CP 16/07/2008 Nghị định về tư vấn pháp luật
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.648
Online: 55