Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

- Họ và tên : Phạm Đình Quế
- Chức vụ : Giám đốc Sở Tư pháp
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ luật
- Trình độ lý luận : Cao cấp
- Điện thoại  : 02153.836.252
- Email : quepd.stp@dienbien.gov.vn


 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.627.696
Online: 13