Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  76/KH-UBNDCủng cố, kiện toàn và phát triển Thư viện tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 203011/01/2022
  70/UBND-KTVề việc phối hợp thực hiện Chương trình tuyên truyền "Điện Biên: Kiến tạo môi trường đầu tư phát triển kinh tế"10/01/2022
  4410/KH-UBNDKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội30/12/2021
  10/2021/TT-BTPThông tư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư 10/12/2021
  2/QC/BTCQuy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-202506/12/2021
  3/CV/BTCGTV/v phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-202506/12/2021
  41/HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII03/12/2021
  994/HTQTCT-QTRà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương 26/11/2021
   Liên kết website
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 418.599
  Online: 15