Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  1781/TB-STPKết luận số: 1685/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư phápvề việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1782/TB-STP Kết luận số: 1686/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1783/TB-STPKết luận số: 1687/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1784/TB-STPKết luận số: 1688/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Thanh An, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1785/TB-STP Kết luận số: 1689/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Na Tông, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1786/TB-STPKết luận số: 1690/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Pom Lót, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1787/TB-STPKết luận số: 1691/KL-STP ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 31/10/2023
  1788/TB-STPKết luận số: 1692/KL-STP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Sở Tư pháp về việc Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 tại UBND xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 31/10/2023
   Liên kết website
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.202.823
  Online: 6