Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Công chứng Chi tiết
Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng Chi tiết
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng Chi tiết
Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng Chi tiết
Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Chi tiết
Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Chi tiết
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Giám định tư pháp Chi tiết
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Chi tiết
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trọng tài thương mại Chi tiết
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại Chi tiết
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại Chi tiết
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại Chi tiết
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại Chi tiết
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng Chi tiết
Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.735
Online: 81