Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chi tiết thủ tục
Mã thủ tục:
1.001756.000.00.00.H18
Số quyết định:
1497/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện:
Tổ chức hành nghề công chứng nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi tổ chức đó đăng ký hoạt động;
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét, ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách công chứng viên hành nghề tại địa phương và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Lệ phí : 100.000 Đồng (Lệ phí cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 7 Ngày làm việc Lệ phí : 100.000 Đồng (Lệ phí cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Lệ phí : 100.000 Đồng (Lệ phí cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên)
VanBanGoc_257-2016-TT-BTC.pdf
Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ:
Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại, giấy tờ chứng minh đã chấm dứt công việc thường xuyên khác; giấy tờ chứng minh đã được Sở Tư pháp xóa đăng ký hành nghề ở tổ chức hành nghề công chứng trước đó hoặc văn bản cam kết chưa đăng ký hành nghề công chứng kể từ khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh công chứng viên là hội viên Hội công chứng viên tại địa phương hoặc hội viên Hiệp hội công chứng viên Việt Nam   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định bổ nhiệm của công chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của mỗi công chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày nộp ảnh)   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên theo Mẫu TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng TP-CC-06.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Tổ dân phố 12, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
06/2015/TT-BTP THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 15-06-2015 Bộ Tư pháp
257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 11-11-2016 Bộ Tài chính
53/2014/QH13 Luật 53/2014/QH13 - Công chứng 20-06-2014 Quốc Hội
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có thông tin
Từ khóa:
Không có thông tin
Mô tả:
Không có thông tin

Tệp đính kèm:

docx
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 942.494
Online: 13