Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Chi tiết thủ tục

THỦ TỤC Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Điện Biên
Mã thủ tục 2.000758.000.00.00.H18
Quyết định công bố 157/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Công chứng
Trình tự thực hiện Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép sáp nhập, Văn phòng công chứng nhận sáp nhập phải thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật công chứng
Văn phòng công chứng nhận sáp nhập nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên nơi đăng ký hoạt động
Sở Tư pháp xem xét, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500000
(Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 500000
(Trường hợp thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng thì phí là 500.000 đồng)
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-16 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP hoặc văn bản từ chối cho phép sáp nhập Văn phòng công chứng 1 0  
2 Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo Mẫu TP-CC-10 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 1 0 Biểu mẫu
3 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 1 0  
4 Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên đang hành nghề tại các Văn phòng công chứng bị sáp nhập 1 0  
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định  
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp  
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập đã được thay đổi
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 29/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2015-03-15  
2 06/2015/TT-BTP THÔNG TƯ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 2015-06-15 Bộ Tư pháp
3 257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11 Bộ Tài chính
4 53/2014/QH13 Luật 53/2014/QH13 - Công chứng 2014-06-20 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 942.495
Online: 15