Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Hỏi

Xin quý cơ quan cho hỏi, Hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp mẫu số 1 cần những gì ạ?


Trả lời

Ngày 11/8/2020 Sở Tư pháp đã trả lời như sau:

Hướng dẫn thành phần hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1:
1. Trường hợp cá nhân công dân trực tiếp đi nộp hồ sơ, thành phần hồ sơ gồm có: (1) Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định; (2) Bản sao một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; (3) Bản sao một trong các loại giấy tờ sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/ giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, thành phần hồ sơ ngoài các giấy tờ nêu trên cần có thêm: (1) Bản sao một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của người được ủy quyền; (2) Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với trường hợp người được ủy quyền không phải là cha/mẹ/vợ/ chồng/con của người ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh là cha/mẹ/vợ/ chồng/con của người ủy quyền. Riêng đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, cá nhân không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục.
* Lưu ý:
- Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm lệ phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh mình thuộc đối tượng được miễn, giảm.
- Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao thì khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp cá nhân đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, sau khi kê khai hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://lltptructuyen.moj.gov.vn/, cá nhân in tờ khai, ký tên và nộp một bộ hồ sơ gồm (1) Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định; (2) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; (3) Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/ giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp kèm theo phí yêu cầu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (nếu có).
======

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai và nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp để được hỗ trợ.

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.264
Online: 67