Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Tiếp tục thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, ngày 07/6/2018, UBND thị xã Mường Lay đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật mới, sửa đổi bổ sung năm 2018

Thị xã Mường Lay

              Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật năm 2018

 

     Tiếp tục thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, ngày 07/6/2018, UBND thị xã Mường Lay đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật mới, sửa đổi bổ sung năm 2018 cho các thành phần là Thường trực Thị Ủy, HĐND, UBND thị xã; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thị xã.

    Dự khai mạc có các đồng chí: Vũ Ngọc Vương, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thị xã, đ/c Vũ Duy Luân, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND thị xã, đ/c Chui Văn Thành - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đ/c Hà Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch UBMTTQ thị xã; đại diện lãnh đạo Văn phòng thị ủy, HĐND-UBND, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường, Đài truyền thanh - Truyền hình thị xã.

     Hội nghị được tổ chức từ ngày 07 đến hết ngày 08/6/2018, tại Hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên, giảng viên thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2017, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Trẻ em năm 2016, Luật Hộ tịch năm 2014, Luật nuôi con nuôi 2010, Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định thực hiện việc kê khai đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên và văn bản hướng dẫn liên quan.

      Qua việc tổ chức Hội nghị đac góp phần kịp thời trang bị cho đội lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên của thị xã nắm được những kiến thức cơ bản, các quy định của pháp luật để áp dụng vào các lĩnh vực công tác và thực thi công vụ trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 138.754
Online: 96