Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Chiều 15/1, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Trọng Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ngành Nội chính; tập thể lãnh đạo Sở, trưởng, phòng các phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện các tổ chức Bổ trợ tư pháp; Trưởng pòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Description: http://dienbien.gov.vn/portal/Photos/2019-01/c840b674c707c8bdIMG_6832.JPG

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên năm 2017.

Năm 2018, công tác Tư pháp tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt 100% các mục tiêu, chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đề ra, bám sát Chương trình kế hoạch công tác năm 2018 của Ngành Tư pháp. Công tác hộ tịch được triển khai, thực hiện hiệu quả theo quy định của Luật hộ tịch. Trong năm 2018, toàn tỉnh thực hiện đăng ký khai sinh trong nước cho 22.235 trường hợp; khai tử 2.202 trường hợp, đăng ký kết hôn 6.050 cặp. Công tác lý lịch tư pháp được triển khai thực hiện đầy đủ theo các văn bản hướng dẫn thi hành, toàn tỉnh tiếp nhận 6.064 thông tin lý lịch tư pháp, cấp 844 Phiếu lý lịch tư pháp, triển khai thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính 303 lượt hồ sơ (tăng gấp 3 lần so với năm 2017).

Công tác trợ giúp pháp lý thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các chi nhánh đã thụ lý và thực hiện trợ giúp 732 vụ việc cho trên 730 người có đơn yêu cầu pháp lý, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 676 đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

Năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đấu giá tài sản, chú trọng đôn đốc, kiểm tra, thanh tra công tác tư pháp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp một số huyện, thị xã, thành phố đã trình bày tham luận về công tác pháp chế, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của từng đơn vị để có kế hoạch, định hướng thực hiện phù hợp thời gian tới.

Description: http://dienbien.gov.vn/portal/Photos/2019-01-15/67866584befb49fdIMG_6845.JPG

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ tư pháp, đồng chí Lò Văn Tiến

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể

và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018”

Đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thời gian tới Sở Tư pháp tập trung kiện toàn tổ chức lãnh đạo, ổn định biên chế phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm định văn bản QPPL; tham mưu cho tỉnh đôn đốc các ngành, huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2019; có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, hòa giải viên pháp luật và nâng cao hiệu quả các phương pháp tuyên truyền PBGDPL.

 

Description: http://dienbien.gov.vn/portal/Photos/2019-01-15/94dd917cf3203ecdIMG_6848.JPG

Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chỉnh phủ tặng Cờ thi đua cho Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Điện Biên năm 2017. Bộ Tư pháp Công nhận điển hình tiên tiến Ngành tư pháp cho 1 tập thể; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 23 cá nhân đã có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018”. Sở Tư pháp công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018; công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 10 tập thể và 62 cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

                                                                                      Trần Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 141.870
Online: 68