Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Ngày 26/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 94/TB -TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Tuần Giáo.

NIÊM YẾT  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Tuần Giáo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

* Tên tài sản: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

* Tài sản 1: Giá khởi điểm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: 16; Tờ bản đồ số: 53:  650.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Bước giá: 5.000.000 đồng

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20%: 130.000.000 đồng.

* Tài sản 2: Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: Thửa đất số: 15; Tờ bản đồ số: 11: 1.100.000.000 đồng (bằng chữ: Môt tỷ một trăm triệu đồng).

Bước giá: 5.000.000 đồng

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20%: 220.000.000 đồng.

* Tài sản 3: Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: Thửa đất số: Trích đo; Tờ bản đồ số: Trích đo: 1.450.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

Bước giá: 5.000.000 đồng

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20%: 290.000.000 đồng.

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí khác.

Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản:  8900211000065 Tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Điện Biên. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07 giờ ngày 16/7/2020 đến 11 giờ ngày 20/7/2020 (Trong giờ hành chính).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 26/6/2020 đến 17 giờ ngày 16/7/2020 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 07 giờ 26/6/2020 đến 17 giờ ngày 15/7/2020. Địa điểm xem tài sản: tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng; Khối Đồng Tâm thị trấn Tuần Giáo.

-  Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức Buổi công bố đấu giá đã trả: Dự kiến vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 21/7/2020 tại tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048/02153 86237


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 130.751
Online: 46