Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC và Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Điện Biên đã ký ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra của Hội đồng năm 2017 tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông. Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp làm trưởng đoàn. Thời gian đoàn tiến hành kiểm tra dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2017.

Qua đợt kiểm tra, Hội đồng phối hợp liên ngành sẽ có những đánh giá cụ thể, sát thực về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng phối hợp sẽ đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Điện Biên.

                                                                      Lê An

Trung tâm TGPL nhà nước


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 142.152
Online: 40