Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Sáng 15/1, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Điện Biên tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động công tác PBGDPL năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

Description: http://dienbien.gov.vn/portal/Photos/2019-01/d2f72c1d7af1893dIMG_1648.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh và cơ quan, tổ chức, đoàn thể, UBND các cấp đã tổ chức 7.715 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 564.500 lượt người tham dự; 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hơn 870 lượt người dự thi; phát hành 24.494 bản tài liệu PBGDPL; đăng, phát trên phương tiện thông tin đại chúng trên 4.790 tin bài.

Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp) tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tham mưu, tư vấn giúp UBND cùng cấp kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL. Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên mục “Nhà nước và pháp luật”, “Quốc phòng toàn dân”, “An ninh Điện Biên”...

Hội đồng phối hợp tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Tư pháp các cấp chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham mưu cho UBND cùng cấp kiện toàn các Tổ hòa giải cơ sở. Tính đến tháng 11/2018, toàn tỉnh hiện có 1.813 tổ hòa giải với 9.804 hòa giải viên. Năm 2018, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 891 vụ (giảm 134 vụ) so với năm 2017, trong đó hòa giải thành 662 vụ (đạt 74,3%).

Năm 2019, các ngành thành viên hội đồng phối hợp tỉnh, huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ký kết và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm định hướng dư luận xã hội, gắn với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, cộng đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL thời gian tới. Một số đại biểu nhấn mạnh cần chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tư pháp, tư vấn, hòa giải; đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các huyện, xã, thị trấn phù hợp với trình độ dân trí của người dân. Đồng thời các đại biểu cho ý kiến hoàn thiện Dự thảo Chương trình trọng tâm công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Điện Biên năm 2019.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện Dự thảo kế hoạch hoạt động, chương trình trọng tâm công tác PBGDPL năm 2019. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới các ngành thành viên, UBND các huyện, thị, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2019 sát với thực tiễn của từng ngành; bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL; kiện toàn tổ chức của các tổ hòa giải; tập trung nghiên cứu đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL và chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên làm công tác PBGDPL./.

                                                                                           Trần Hà


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin liên quan
  Tin đã đăng
    Website link
   Statistic
   Thống kê: 141.993
   Online: 5