Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 28/4/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội lần XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 43/45 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội biểu quyết

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã bám sát chương trình công tác tư pháp hàng năm và Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ để chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác của Ngành trên mọi lĩnh vực. Trong đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến pháp luật; hành chính tư pháp; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo sát sao công tác trợ giúp pháp lý, công chứng, đấu giá tài sản đảm bảo thực hiện theo quy định. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 18 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 20 đảng viên dự bị tại các chi bộ, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 45 đồng chí, tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đảng viên.… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đã được triển khai đồng bộ tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành; nội bộ đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành Tư pháp.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Khuyến - đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo của ngành Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, coi trọng bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đề cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh", Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí.

 

Ảnh: Đ/c Phạm Minh khuyến tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Đình Quế tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Tư pháp gồm 02 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đồng chí (trong đó 01 đại biểu dự khuyết).

Có được kết quả trên, Đảng ủy đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự cấp ủy. Đại hội được thực hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình, dân chủ, khách quan gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ thể hiện sự đoàn kết, đồng thuận cao của toàn thể đảng viên tham dự Đại hội./.

                                                         Phổ biến giáo dục pháp luật


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 141.873
Online: 26