Chi tiết văn bản  
Số văn bản 1111/STP-HCTP
Ngày ban hành 10/10/2019
Trích yếu

Quán triệt công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản, tài liệu
Tài liệu đính kèm: FileTài liệu đính kèm
Xem văn bản: Xem văn bản
Văn bản khác
Số/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếu
899/STP-PBGDPL 4/8/2020

Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật quye III/2020

552/STP-VP 27/5/2020

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020

 

495/STP-PBGDPL 18/5/2020

Đề cương tuyên truyền quý II/2020

457/STP-VP 8/5/2020

Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 2020-2021, Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020-2021.

436/STP-VP 05/5/2020

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng  tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2020

 

362/STP-VP 15/4/2020

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ  

361/STP-PBGDPL 15/4/2020

về việc tham gia Ngày Hội Sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7.  

340/STP-HCTP 08/4/2020

Về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp  

332/STP-PBGDPL 07/4/2020

 về việc hướng dẫn tuyên truyền một số quy định pháp luật phòng chống Covid-19  

257/STP-PBGDPL 23/3/2020

Triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020  

214/STP-PBGDPL 10/3/2020

Đề cương phổ biến giao dục pháp luật

840/HTQTCT-TH 13/8/2019

 Về việc cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

92/STP-BTTP 06/02/2020

Về việc tham gia ý kiến và dự thảo Nghị quyết hỗ trợ giám định viên tư pháp

49/STP-VP 15/01/2020

Về việc triển khai phần mềm Thống kê  Ngành Tư pháp

1444/STP-VP 23/12/2019

V/v tổng hợp, tiếp thu các ý kiến vào dự thảo kết quả chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2019

 

1394/STP-PBGDPL 11/12/2019

Đề cương phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV

1415/TB-HĐXTVC 17/12/2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng Viên chức Sở Tư pháp

813/GM-BTP 17/12/2019

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003

1231/STP-VP 7/11/2019

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

 

1178/STP-PBGDPL 24/10/2019

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy năm 2019

1111/STP-HCTP 10/10/2019

Quán triệt công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước

1087/STP-VP 07/10/2019

 Hướng dẫn thực hiện tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019.  

1014/STP-PBGDPL 20/9/2019

Đề cương quý III

141- CV/ĐB 18/09/2019

Về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm " Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Công sản Việt Nam"  

600/STP-QLXLVPHCTDTHPL

Tham gia ý kiến đối với sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  

587/STp-PBGDPL 5/6/2019

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý II/2019

520/STP-VP 21/5/2019

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc cấp tỉnh, huyện, xã lĩnh vực tư pháp

518/STP-VP 21/5/2019

Về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019

445/STP-VP 04/5/2019

 tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định; phụ lục; bảng tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua các phòng Tư pháp cấp huyện năm 2019.

355/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 9/4/2019

Về việc triển khai thực hiện công tác tham mưu xây dựng Hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019  

354/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 9/4/2019

Về việc triển khai việc khai thác, sử dụng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019 và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan  

335/STP-VP 04/3/2019
332/STP-PBGDPL 02/4/2019

tham gia cuộc thi viết tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

135/TB -STP 18/2/2019

Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý  

90/STP-XD&KTVBQPPL 28/1/2019

V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định công bố kết quả; các danh mục văn bản và tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong kỳ 2014-2018.

1498/STP-PBGDPL 18/12/2018

Về viêcgửi Đặc san phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

1344/STP-HCTP 16/11/2018

Về việc đăng ký thông tin, triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

1278/STP-VP 05/11/2018

Về việc báo cáo thống kê số liệu và báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

1018/STP-PBGDPL 10/9/2018

Về việc gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý III/2018

798/STP-PBGDPL 15/8/2018

V/v BTP ban hành Báo cáo 1 năm thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg.TTg ngày 22/5/2017  

12345