Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên  

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Điện thoại:02303.953.169; 02303.832.048; 02303.829.091

Email: daugiadienbien@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM:

Bộ phận Nghiệp vụ.

Bộ phận văn phòng - tài vụ

1. Nhân sự: Tổng số cán bộ công chức, viên chưc của Trung tâm là 08 người gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, các chuyên viên, kế toán, thủ quỹ và 01 hợp đồng lao động. Trung tâm có 03 người là Đấu giá viên, trong đó có Ban Giám đốc.

 

- Giám đốc: Ông Mai Văn Trọng , Cử nhân Kinh tế

- Điện  thoại:02303.953.169 ; DĐ.0944.957.157

- Email: daugiadienbien@gmail.com 


- Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Ngư, Cử nhân Kinh tế

- Email: nvdaugiadb27@gmail.com

- Điện thoại: 02303.832.048; DĐ.0912.000.026

2. Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Tư pháp Điện Biên (sau đây gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 21/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có nhiệm vụ tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và các quyền về tài sản được phép giao dịch để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc cá nhân, tổ chức được phép bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu gia tài sản, thì Trung tâm là đơn vị sự nghiệp duy nhất của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên có chức năng bán đấu giá các loại tài sản sau:

- Tài sản để Thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản có nguồn gốc sở hữu Nhà nước, tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đưa ra bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước.

- Tài sản thế chấp, bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

- Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

- Bán đấu giá quyền tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật như: quyền sử dụng đất,  hay cho thuê đất, quyền mua bán nợ, quyền sở hữu trí tuệ; quyền khai thác thu phí chợ, thu phí giữ xe mô tô…

- Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

-Tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

3. Quá trình hoạt động và phát triển của Trung tâm.

Ngay từ khi thành lập, Trung tâm đã tập trung xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác bán đấu giá tài sản. Trung tâm không ngừng xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngày một năng động và chuyên nghiệp. Ngoài việc kiện toàn bộ máy họat động của đơn vị. Trung tâm luôn chú trọng đảm bảo tốt việc phục vụ khách hàng là tiêu chí hàng đầu, tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho khách; thường xuyên kiểm tra, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng thông qua thùng thư góp ý đặt tại Trung tâm; công khai minh bạch thủ tục hồ sơ bán đấu giá của đơn vị; Xây dựng nếp sống văn minh công sở.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Trung tâm không ngừng vận dụng sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán đấu giá tài sản...

Có thể nói trong những năm qua, hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản  đã đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá; quan hệ, lề lối làm việc, sự phối hợp trong công tác giữa Trung tâm và các cơ quan liên quan ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá cũng như người có tài sản.

4. Định hướng phát triển trong thời giam tới.

Với phương châm "Phục vụ tận tình, hiệu quả và đúng pháp luật", trong những năm tới Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

- Từng bước hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm;

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và việc giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm;

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng; chủ động đến với khách hàng, cung cấp nhiều dịch vụ thuận lợi và tiện ích cho khách hàng;

- Xây dựng trụ sở hiện đại, khang trang để đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong tương lai;

- Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản; tin học hóa hoạt động bán đấu giá.

- Tập trung xây dựng và quảng bá thương hiệu của Trung tâm, xây dựng Trung tâm trở thành một đơn vị bán đấu giá có quy mô và uy tín nhất trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản ở nước ta.