Danh bạ điện tử  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiĐịa chỉEmail
1 Trần Khánh Trang Chánh Văn phòng Sở 0215.3824.790
2 Nguyễn Thị Xuân Hường Phó Chánh Văn phòng Sở 0215.3836.187
3 Hoàng Văn Minh Chánh Thanh tra Sở 0215.3827.135
4 Vũ Ngọc Hà Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật 0215.3837.588
5 Đỗ Thị Khuyên Trưởng phòng Kiểm soát TTHC 0215.3829.177
6 Nguyễn Thị Minh Hương Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL 0215.3824.110
7 Phạm Thị Thanh Thanh Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL 0215.3824.110
8 Đỗ Thị Ngọc Hương Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL 0215.3824.110
9 Lù Thị Thuý Trưởng phòng Hành chính tư pháp 0215.3824.040
10 Nguyễn Quỳnh Vân Phó Trưởng phòng Hành chính tư pháp 0215.3824.040
11 Lê Anh Hưng Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 0215.3824.093
12 Giàng Thị Kía Phó Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 0215.3824.093
13 Thiều Tất Phúc Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp 0215.3837586