Chi tiết thủ tục hành chính  

Cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sở Tư pháp tiếp nhận nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

Bước 2. Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND Tỉnh.

Bước 3. Chủ tịch UBND tỉnh ký xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

Bước 4. Sở Tư pháp trao Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam cho người đề nghị. Trong trường hợp kết luận đương sự không được cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho đương sự biết; nếu đương sự không nhất trí với kết luận đó thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

- Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần hồ sơ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng hồ sơ:

- Đơn theo mẫu quy định, trong đơn phải ghi rõ mục đích xin cấp Giấy xác nhận mất Quốc tịch Việt Nam

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực) hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng

- Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu thì kèm theo đơn xin cấp Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau để chứng minh Quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập Quốc tịch Việt Nam;
+ Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại Quốc tịch Việt Nam;
+ Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài;

+ Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp;

+ Sổ hộ khẩu;

+Thẻ cử tri mới nhất;

+ Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; của cha hoặc mẹ;

+ Giấy khai sinh;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Trong trường hợp không có một trong các giấy tờ quy định tại các điểm trên thì nộp bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình. Bản khai này phải được ít nhất 02 người biết rõ về sự việc đó làm chứng và được UBND cấp xã nơi đương sự sinh ra xác nhận.

- Một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh đương sự đã mất Quốc tịch Việt Nam:

+ Giấy tờ chứng minh đương sự được thôi Quốc tịch Việt Nam;
+ Giấy tờ chứng minh đương sự bị tước Quốc tịch Việt Nam;
+ Giấy tờ chứng minh việc hủy bỏ quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam của đương sự;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất Quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người mất Quốc tịch Việt Nam do việc tìm thấy cha, mẹ hoặc người giám hộ là công dân nước ngoài theo quy định tại khoản 2 điều 19 hoặc do cha mẹ được thôi Quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điều 28 của Luật Quốc tịch Việt Nam.

 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

30 ngày, trường hợp đặc biệt là 60 ngày

- Đối tượng thực hiện TTHC:

 

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở tư pháp tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Giấy xác nhận

- Lệ phí ( nếu có):

500.000 đồng/ trường hợp

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

 

Đơn xin cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quốc Tịch số 07/1998/QH10 ngày 01/01/1999;

- Nghị định 104/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch;

- Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT ngày 07 tháng 04 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Về việc ban hành mẫu giấy tờ về quốc tịch Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT/BTC-BTP-BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao về Hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc Nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.

 

FileTài liệu đính kèm
STTTên thủ tụcCập nhậtDownload
1 Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
2 Thủ tục thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
3 Thủ tục cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
4 Thủ tục công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
5 Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
6 Thủ tục Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
7 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 30/06/2017 Download
8 Thủ tục thực hiện việc giải trình 30/06/2017 Download
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình 30/06/2017 Download
10 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập 30/06/2017 Download
11 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập 30/06/2017 Download
12 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập 30/06/2017 Download
13 Xử lý đơn tại cấp tỉnh 30/06/2017 Download
14 Tiếp công dân tại cấp tỉnh 30/06/2017 Download
15 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 30/06/2017 Download
16 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 30/06/2017 Download
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 30/06/2017 Download
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp tỉnh) 30/06/2017 Download
19 Thủ tục trả lại tài sản (cấp tỉnh) 30/06/2017 Download
20 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) 30/06/2017 Download
21 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp tỉnh) 30/06/2017 Download
22 Cấp giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
23 Cấp giấy xác nhận không có quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
24 Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 30/06/2017 Download
25 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
26 Thông báo có quốc tịch nước ngoài 30/06/2017 Download
27 Xin thôi quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
28 Trở lại quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
29 Nhập quốc tịch Việt Nam 30/06/2017 Download
30 Thủ tục cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 30/06/2017 Download
31 Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 30/06/2017 Download
32 Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 30/06/2017 Download
33 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 30/06/2017 Download
34 Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 30/06/2017 Download
35 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 30/06/2017 Download
36 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 30/06/2017 Download
37 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 30/06/2017 Download
38 Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên 30/06/2017 Download
39 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài 30/06/2017 Download
40 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài 30/06/2017 Download
1234