Thông báo  

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất

Ngày 10/3/2020 Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Điên Biên ban hành Thông báo số 27/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Tủa Chùa.


THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 7)

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Tủa Chùa.

Địa chỉ: TDP Thống Nhất, TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 20/3/2020 tại Hội trường tầng III Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tài sản đấu giá (tài sản1): quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 132, tờ bản đồ số 9, TDP Thống Nhất, TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên. Giá khởi điểm:  2.775.303.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm bảy mươi năm triệu ba trăm linh ba nghìn đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ:Mười triệu đồng).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20%: 555.060.000 đồng.

 - Tài sản đấu giá (tài sản 2): quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 164, tờ bản đồ số 9; địa chỉ: TDP Thống Nhất, TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên. Giá khởi điểm: 774.017.400 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi bốn triệu không trăm mười bảy nghìn bốn trăm đồng).

Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20%: 154.800.000 đồng.            

Tổng giá khởi điểm: 3.519.320.400 đồng (bằng chữ: Ba tỷ năm trăm mười chín triệu ba trăm hai mươi nghìn bốn trăm đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế,phí, lệ phí khác.

Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 17/3/2020 đến 11 giờ ngày 19/3/2020.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 10/3/2020 đến 17 giờ ngày 19/3/2020 tại nơi có tài sản (tại thực địa thuộc TDP Thống Nhất, TT Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên).

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ và phiếu trả giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận phiếu trả giá: từ ngày 10/3/2020 đến 17 giờ ngày 17/3/2020 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Thông báo bán đấu Tài sản của người bị kết án tịch thu sung ngân sách Nhà nước
Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển công chức Sở Tư pháp năm 2020
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng công chức Sở Tư pháp
Thông báo tuyển dụng công chức Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá đất tại bản Hón, thị trấn mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên