Thông báo  

Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất

Ngày 17/12/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành Thông báo số 162/TB -TTDVĐGTS về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên.

          Địa chỉ: Số 884, tổ 12 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

1 Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

*  Danh mục tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản:

Quyền sử dụng đất (diện tích đất: 3.210 m2) và tài sản gắn liền với đất được UBND huyện Điện Biên cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 587498 ngày 16/08/2011; đứng tên ông Nguyễn Văn Quang.

 - Tài sản trên đất: 02 Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, tổng diện tích 230 m²;

   Nhà kho chứa hàng: Diện tích 1500 m².

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.397.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)..

(Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế và phí, lệ phí)

2. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) /tối đa không hạn chế.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4.Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản được (làm tròn đến triệu đồng): 679.000.000đồng (Sáu trăm bảy mươi chín triệu đồng)

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 08/01/2020 đến 17 giờ ngày 10/01/2020. Khách hàng nộp tiền vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên; Chủ tài khoản: Trung tấm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 17/12/2019 đến 17 giờ ngày 08/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ ngày Từ ngày 17/12/2019 đến 17 giờ ngày 08/01/2020 trong ngày làm việc tại nơi có tài sản (Bản Hợp Thành 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 13/01/2020 tại hội trường tầng III Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 / 0215.3825.784./.

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá xe ôtô
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá đất tại bản Hón, thị trấn mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản : Máy Xúc, Ô tô
Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên
Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa
Thông báo tuyển dụng Viên chức Sở Tư pháp
Thông báo lựa chọn Luật Sư
Danh sách các tổ chức đấu giá sản/ Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất