Thông báo  

Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Điện Biên


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá: Dự kiến vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019 tại Hội trường tầng III Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (diện tích đất: 3.210 m2) và tài sản gắn liền với đất được UBND huyện Điện Biên cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 587498 ngày 16/08/2011; đứng tên ông Nguyễn Văn Quang.

-Tài sản trên đất: 02 Nhà xây cấp 4 mái lợp tôn, tổng diện tích 230 m²

Nhà kho chứa hàng: Diện tích 1500 m²

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.576.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)).

         (Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế và phí, lệ phí)

         - Bước giá tối thiểu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) /tối đa không hạn chế.

- Tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

 - Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 715.000.000 đồng (Bảy trăm mười lăm triệu đồng)

            - Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên; Chủ tài khoản: Trung tấm dịch vụ đấu giá tài sản từ 7 giờ ngày 11/12/2019 đến 17 giờ ngày 13/12/2019.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá, nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ 7 giờ ngày 21/11/2019 đến 17 giờ ngày 11/12/2019 (trong  ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 ./.

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo Bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Tủa Chùa
Thông báo tuyển dụng Viên chức Sở Tư pháp
Thông báo lựa chọn Luật Sư
Danh sách các tổ chức đấu giá sản/ Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
Thống báo đấu giá tài sản xe ôtô
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản
Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên