Thông báo  

Danh sách các tổ chức đấu giá sản/ Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên


DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Stt

Tên tổ chức đấu giá tài sản/ Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trụ sở chính, điện thoại, fax, email

Quyết định thành lập Trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt động

Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc công ty đấu giá hợp danh

Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh

Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Ghi chú

Số Quyết định/ Giấy đăng ký hoạt động

Ngày cấp lần đầu

Ngày điều chỉnh

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

- Điện thoại: 02153.832.048

Số 919/QĐ-UBND

21/8/ 2006

 

Nguyễn Thị Ngư

Số 792/TP/ ĐG- CCHN, ngày 30/9/2013

 

 

01

Phó giám đốc Trung tâm

Số 274/QĐ-UBND

 

11/4/ 2018

 

 

 

 

QĐ đổi tên theo quy định Luật ĐGTS

2

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

- Địa chỉ: Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Điện thoại: 02153.827.868

 

Số 01/TP-ĐKHĐ

18/01/ 2019

 

Nguyễn Thị Dung

Số 100/TP/ĐG-CCHN, ngày 29/05/2017

Nguyễn Văn Khánh

Số 1008/TP/ ĐG-CCHN, ngày 27/10/2014

03

Chuyển đổi từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên (Mã số doanh nghiệp: 5600297087; cấp ngày 09/3/2017)

Hoàng Thị Thu Quỳnh

Số 2047/TP/ ĐG-CCHN, ngày 25/09/2017

 


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất
Thống báo đấu giá tài sản xe ôtô
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản
Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên