Thông báo  

Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất

Ngày 26/6/2019 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo đấu giá của Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá


THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào hồi 8 giờ 30 phút  ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại Hội trường Nhà khách Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo.

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

a) Tên tài sản đấu giá: Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá.

- Danh mục các thửa đất cụ thể như sau: 

Tổng diện tích lô đất 267,12 m2 x 11.000.000/m²= 2.938.320.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).Cụ thể như sau:

Thửa đất số 01 có diện tích 89,04 m² x 11.000.000/m² = 979.440.000 đồng.

Thửa đất số 02 có diện tích 89,04 m² x 11.000.000/m² = 979.440.000 đồng.

Thửa đất số 03 có diện tích 89,04 m² x 11.000.000/m² = 979.440.000 đồng.

b) Tiền đặt trước, tiền hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 195.000.000 đồng /01 thửa đất, tiền đặt trước nộp vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7 giờ ngày 16/07/2019 đến  17 giờ 00 phút ngày 18/07/2019 (trong giờ hành chính). Tiền đặt trước của người tham gia đấu phải nổi trên tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày 18/07/2019.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phong bì đựng phiếu trả giá, Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá.

* Thời gian địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và phong bì đựng phiếu trả giá: Từ ngày 26/06/2019 đến 17 giờ ngày 16/07/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

* Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tài liệu liên quan: Từ ngày 08/07/2019 đến 16 giờ ngày 12/07/2019 tại thực địa các thửa đất đấu giá thuộc bản Chấng (cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và các giấy tờ liên quan tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048./.


[ ]

Tin liên quan
Thống báo đấu giá tài sản xe ôtô
Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Bán đấu giá tài sản
Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018