Thông báo  

Thông báo cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản


THÔNG BÁO

Về cấp giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thực hiện quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Ngày 18/01/2019, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được chuyển đổi từ Công ty TNHH thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 5600297087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 09/3/2017); cụ thể:

          1. Tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐIỆN BIÊN

          2. Địa chỉ trụ sở: Số nhà 70, tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

          Điện thoại: 02153.827.868; Email: ctydaugiadienbien@gmail.com

          3. Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Dung; sinh ngày 19/12/1959.

          Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 100/TP/ĐG-CCHN; ngày cấp: 29/5/2017.

          4. Danh sách thành viên hợp danh:

          - Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh. Chứng chỉ hành  nghề đấu giá số: 1008/TP/ĐG-CCHN; cấp ngày 27/10/2014.

        - Họ và tên: Hoàng Thị Thu Quỳnh. Chứng chỉ hành nghề đấu giá số 2047/TP/ĐG-CCHN; cấp ngày 25/9/2017.

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên thông báo đến các cơ quan liên quan để biết và phối hợp thực hiện./.


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản
Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018