Thông báo  

Thông báo danh sách tổ chức đấu giá và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên


DANH SÁCH

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN

HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Cập nhật đến 10/3/2019)

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ trụ sở

Người đại diện theo pháp luật

Số điện thoại liên hệ

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Ngư

0912600062

2

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Nguyễn Thị Dung

0916590928

 

II. ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số CCHN đấu giá, ngày cấp

Nơi làm việc

Sđt liên hệ

1

Nguyễn Thị Ngư

07/01/1969

Nữ

792/TP/ĐG-CCHN

Cấp ngày 30/9/2013

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

0912600062

2

Nguyễn Thị Dung

19/12/1959

Nữ

Số 100/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 29/05/2017

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

0916590928

3

Nguyễn Văn Khánh

03/04/1984

Nam

Số 1008/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 27/10/2014

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

0914833953

4

Hoàng Thị Thu Quỳnh

10/02/1979

Nữ

Số 2047/TP/ĐG-CCHN, Cấp ngày 25/09/2017

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

 

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018