Thông báo  

Thông báo lựa chọn Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL)


 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Luật sư

 

       Căn cứ Thông tư số: 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật  Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư số 08). Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm) tổ chức lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:

1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: 40 Luật sư.

2. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện TGPL

Luật sư trong và ngoài tỉnh đáp ứng các điều kiện say đây, có nguyện vọng tham gia thực hiện TGPL sẽ được Trung tâm xem xét, lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL:

- Đáp ứng tiêu chuẩn của Luật sư theo Điều 10 Luật Luật sư năm 2006.

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư.

- Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

- Luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật trợ giúp pháp lý thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện TGPL trong thời gian ít nhất là 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

a) Cách thức đánh giá hồ sơ:

Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư.

b) Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá luật sư:

Bước 1:

Tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng đúng yêu cầu tại mục 3 Thông báo này và đúng hạn (tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải).

Bước 2: Tiêu chí đánh giá

Thang điểm là 100 điểm

STT

Tiêu chí

Điểm tối đa

 

 

1

Thời gian hành nghề luật sư

20

- Dưới 01 năm

10

- Từ 01 năm đến 03 năm

15

- Trên 03 năm

20

 

 

2

Thời gian tham gia trợ giúp pháp lý

20

- Dưới 01 năm

10

- Từ 01 năm đến 03 năm

15

- Trên 03 năm

20

 

 

3

Số lượng vụ việc tham gia tố tụng của luật sư

20

- Dưới 10 vụ

10

- Từ 10 vụ đến 20 vụ

15

- Từ trên 20 vụ

20

 

 

4

Đảm bảo tính toàn diện, kịp thời khi thực hiện trợ giúp pháp lý

(điều kiện sức khỏe, khoảng cách,...)

20

Thông thạo địa bàn tỉnh Điện Biên

10

 Khả năng tham gia các hoạt động tố tụng tại các huyện trong tỉnh

10

 

5

Thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận và cung cấp thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý

20

Biết tiếng dân tộc thiểu số

10

Am hiểu phong tục, tập quán địa phương

10

* Luật sư phải có số điểm đánh giá từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, luật sư được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng với Trung tâm. Quá thời hạn trên mà luật sư được lựa chọn không ký hợp đồng thì Trung tâm thông báo để ký hợp đồng với luật sư có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn).

4. Yêu cầu về hồ sơ

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL có xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký hợp đồng lao động đồng ý cho luật sư tham gia ký hợp đồng thực hiện TGPL;

- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư;

- Bản giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, số vụ việc thành công, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý.

Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.

Tài liệu khác: Bản cam kết thực hiện đúng quy định về TGPL, điều kiện về phương tiện đi lại thực hiện TGPL, điều kiện về đáp ứng yêu cầu TGPL của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Tổ 28, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên.

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com

Điện thoại: 0215.3827.961/ 3826.480

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện TGPL

Bên A: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 28, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215.3.827.080

Đại diện là Ông (bà):....................................................................................................

Chức vụ:........................................................................................................................

Bên B:

Ông (bà):.......................................................................................................................

Nơi công tác hoặc địa chỉ nơi thường trú:..................................................................

Điện thoại:.............................................. Email: ..........................................................

Số CMND:.......................................... Cấp ngày:................. Tại................................

Nội dung cơ bản của Hợp đồng:

1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

2. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng.

3. Thời hạn của hợp đồng.

4. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.

6. Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

7. Các thỏa thuận khác (nếu có).

Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0215.3826.480 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Thị Sáu, Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 094.480.7537 để được giải đáp./.`` 


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo đấu giá tài sản số: 87 /TB -TTDVĐGTS