Thông báo  

Thông báo lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên Thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn Tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số: 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (sau đây gọi là Thông tư 08); căn cứ khả năng đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm);  nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, giảm thiểu áp lực cho Trung tâm do thiếu nguồn nhân lực, Sở Tư pháp tiến hành lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật để ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL), cụ thể như sau:

1. Số lượng dự kiến lựa chọn:

- Tổ chức hành nghề luật sư: 05.

- Tổ chức tư vấn pháp luật: 05.

2. Điều kiện ký hợp đồng thực hiện TGPL

Các tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức tư vấn pháp luật trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng và có đủ các điều kiện sau đây sẽ được Sở Tư pháp xem xét, lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL:

- Có lĩnh vực đăng ký hoạt động phù hợp với lĩnh vực TGPL theo quy định của Luật TGPL;

- Là tổ chức luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật có ít nhất 02 tư vấn viên pháp luật hoặc 01 luật sư làm việc thường xuyên tại tổ chức;

- Có cơ sở vật chất phù hợp với hoạt động TGPL;

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật.

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ

a) Cách thức đánh giá hồ sơ:

Trực tiếp kiểm tra, đánh giá hồ sơ lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật.

b) Tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá luật sư:

Bước 1:

Tính hợp lệ của hồ sơ: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đáp ứng đúng yêu cầu tại Mục 4 của Thông báo này và đúng hạn (tối thiểu là 20 ngày kể từ ngày thông báo này được đăng tải).

Bước 2: Tiêu chí đánh giá:

 Thang điểm: 100 điểm

STT

Tiêu chí

Điểm

tối đa

1

Thời gian thành lập tổ chức

10

- Dưới 01 năm

02

- Từ 01 năm đến 03 năm

03

- Trên 03 năm

05

2

Thời gian tổ chức đã tham gia trợ giúp pháp lý

10

- Dưới 01 năm

02

- Từ 01 năm đến 03 năm

03

- Trên 03 năm

05

3

Số lượng vụ việc mà tổ chức đã thực hiện trợ giúp pháp lý

10

- Dưới 10 vụ

02

- Từ 10 vụ đến 20 vụ

03

- Từ trên 20 vụ

05

 

4

Đảm bảo tính toàn diện, kịp thời khi thực hiện trợ giúp pháp lý (điều kiện về nguồn nhân lực, nơi đặt trụ sở khoảng cách...)

70

Người thực hiện thông thạo địa bàn tỉnh Điện Biên và có khả năng tham gia các hoạt động tố tụng tại các huyện trong tỉnh.

10

Người thực hiện TGPL phải có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

10

Tổ chức có 01 người thực hiện trợ giúp pháp lý

05

 

Tổ chức có từ 02 người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên

10

 

Tổ chức có địa chỉ ngoài tỉnh Điện Biên

05

 

Tổ chức có địa chỉ trong địa bàn tỉnh Điện Biên

15

 

Người thực hiện biết tiếng dân tộc thiểu số, am hiểu phong tục, tập quán có địa phương

15

* Tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật phải có số điểm đánh giá từ 50 điểm trở lên và được lựa chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp đến đủ số lượng dự kiến lựa chọn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo, tổ chức được lựa chọn có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Quá thời hạn trên mà tổ chức được lựa chọn không ký hợp đồng thì Sở Tư pháp thông báo để ký hợp đồng với tổ chức có số điểm cao kế tiếp sau (nếu còn).

4. Yêu cầu về hồ sơ

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện TGPL;

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động;

- Bản giới thiệu về tổ chức và hoạt động của tổ chức tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó nêu rõ số luật sư, số tư vấn viên pháp luật làm việc tại tổ chức (kèm theo bản sao thẻ luật sư, thẻ tư vấn viên pháp luật), vụ việc tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia TGPL, cơ sở vất chất và các nội dung khác.

- Các tài liệu khác: Bản cam kết thực hiện đúng quy định về TGPL; điều kiện về phương tiện đi lại thực hiện TGPL; điều kiện về đáp ứng yêu cầu TGPL của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; cơ sở vật chất của tổ chức....

Tổ chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Sở Tư pháp. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.

Tài liệu khác:

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Địa chỉ: Tổ 28, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên.

Điện thoại: 0215.3838.306

- Thời hạn nộp hồ sơ: 20 ngày, kể từ ngày thông báo được đăng tải.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện TGPL

Bên A: Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 28, P.Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: ........................................................................................

Đại diện là Ông (bà): ………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………..

Bên B: .......................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................

Người đại diện theo pháp luật:……………………………………..

Nơi đăng ký NKTT:………………………………….

Điện thoại:………………… Email:……………………………………..

CMTND số:………………………Cấp ngày:…………….Tại:…………

Nội dung cơ bản của Hợp đồng:

1. Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

2. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng.

3. Thời hạn của hợp đồng.

4. Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức.

5. Thù lao, chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.

6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp và trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

8. Các thỏa thuận khác (nếu có).

Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0215.3837.586 hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thiều Tất Phúc, Trưởng phòng Hành chính Bổ trợ, số điện thoại: 0917.797.090 để được giải đáp./.

 


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá tài sản tại Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 11, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên
Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng Công chức Sở Tư pháp năm 2018
Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất Trạm bảo vệ thực vật (cũ), khối Thắng Lợi, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo
Kết quả xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2018
Thông báo bán đấu giá tài sản cổ phần (Số: 120/TB -TTDVĐGTS)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé